SUSUNAN MANAGEMENT SEKOLAH

Dra. TATI ARMINIATI

Dra. TATI ARMINIATI

Kepala Sekolah

Pangkat/Golongan : PEMBINA Tk. I IV/b
NIP. 19640912 198903 2 009

S-1 BIMBINGAN DAN KONSELING

WAKIL KEPALA SEKOLAH

Devi Ariyani Kartika, S. Pd, M. Pd
Devi Ariyani Kartika, S. Pd, M. Pd

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan

Pangkat/Golongan : Penata, III/c

NIP. 19840421 200902 2 008

S-2 MAGISTER PENDIDIKAN KIMIA

Teguh Iman Riyadhi, S.Pd.

Teguh Iman Riyadhi, S.Pd.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana

Pangkat/Golongan : III/c – Penata 

NIP. 19820722 201001 1 025

S-1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS

Ema Erlinda, SST. Par

Ema Erlinda, SST. Par

Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas

Pangkat/Golongan : Penata, III/c

NIP. 19830331 200902 2 003

D-IV KEPARIWISATAAN

Iin Ernawati, M.Pd.

Iin Ernawati, M.Pd.

Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum

Pangkat/Golongan : Penata, III/c
NIP. 19840210 200902 2 004

S-2 PENDIDIKAN FISIKA

KETUA PROGRAM KEAHLIAN

Marni Dwi Lestari, S.Pd

Marni Dwi Lestari, S.Pd

Ketua Program Keahlian Perhotelan dan Jasa Pariwisata

Pangkat/Golongan : Penata, III/c
NIP. 19740512 200902 2 004

S-1 PENDIDIKAN BAHASA JERMAN

Siti Qoyimah, S.Pd.

Siti Qoyimah, S.Pd.

Ketua Program Keahlian Tata Boga

Pangkat/Golongan : Pembina,IV/a

NIP. 19720617 200312 2 002

S-1 
PKK TATA BOGA

Yunita Kusumawardani, S.Pd.

Yunita Kusumawardani, S.Pd.

Ketua Program Keahlian Tata Kecantikan

Pangkat/Golongan : Penata, III/c

NIP. 19770702 200604 2 028

 

S-1 PKK TATA BUSANA

Sadiyani Herawati, S.Pd.

Sadiyani Herawati, S.Pd.

Ketua Program Keahlian Tata Busana

Pangkat/Golongan : Pembina Tingkat I,  IV/b

NIP. 19600314 198703 1 008

S-1 PKK TATA BUSANA